پیتوس گیاهی رونده و همیشه سبز است.

برگ های قلبی شکل و زیبای این گیاه از ویژگی های برجسته آن است، رشد زیادی داشته و ارزان قیمت نیز هست.

انواع ابلق این گیاه دارای لکه های سفید، کرم یا سبز روشن هستند و طول برگ های قدیمی تر می تواند به 30 سانتی متر هم برسد..

 

روش نگهداری:

 

آبیاری 10-4 روز یکبار

نیم ‌سایه تا نور کامل غیر مستقیم

غبارپاشی هفته ‌ای دوبار

تکثیر: قلمه ساقه