دیفن باخیا از دسته گیاهانی است که در اکثر خانه های آپارتمانی یافت می شود.

این گیاه زیبا با برگ های پهن و بزرگ باید در جایی از ساختمان نگهداری شود که نور متوسطی به آن برسد.

گیاه دیفن باخیا برای شادابی نیاز به گرمای زیادی دارد و مکان مذکور باید دارای هوایی تقریبا گرم باشد.

خاک مناسب باید از ترکیب خاک های جنگلی و خاک معمولی باشد.

این ترکیب به این صورت است که میزان خاک جنگلی باید سه برابر خاک معمولی اندازه گیری شود.

برای آبیاری گیاه دقت کنید همیشه خاک آن خیس باشد و در تابستان دو بار در هفته و در زمستان یک بار در هفته حتما آبیاری را انجام دهید.