آموزش ها

حسن یوسف

گیاهی با اشکال و رنگ های متنوع آبیاری:خاک این گیاه باید همیشه مرطوب باشد. کم آبی ساقه و برگ های این گیاه را پژمرده می کند. نور:این گیاه به نور زیاد احتیاج دارد. نور زیاد آن را قوی تر و خوش رنگ تر می کند. در صورتی که نور کافی بیشتر بخوانید...

توسط golkademani، قبل